Thông báo  

Bán đấu giá tài sản tại Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên


THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tên tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Danh mục tài sản cụ thể như sau:                                                                                            

Stt

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước 20% (đồng)

Bước giá tối thiểu, tối đa không hạn chế (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

1

Xe ô tô Nhãn hiệu SUZUKI

50.000.000

10.000.000

5.000.000

100.000

2

Xe ô tô Nhãn hiệu TOYOTA VIOS

200.000.000

40.000.000

20.000.000

200.000

3

Xe ô tô Nhãn hiệu RANGE ROVER

800.000.000

160.000.000

50.000.000

500.000

4

Điện thoại nhãn hiệu VERTU S-020284

11.000.000

2.200.000

1.000.000

50.000

 

Tổng :

1.061.000.000

212.200.000

 

850.000

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước.

* Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên từ 7 giờ 00 phút ngày 11/01/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/01/2018.

* Tiền đặt trước: Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của từng tài sản. Tiền đặt trước được nộp vào:

+ Tài khoản số: 3601.0000.375.094.

+  Mở tại: Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Điện Biên.

+ Tên chủ tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ 00 phút ngày 23/01/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/01/2019.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 21/01/2019 đến ngày 22/01/2019 (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản (Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên).

Địa chỉ: Tổ 5, phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 01 năm 2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Không hạn chế số vòng trả giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 / 0215.3.825. 929./.


[ ]

Tin liên quan
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 11, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Tư pháp năm 2018
Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018
Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính