Thông báo  

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên


Hội đồng xét tuyển công chức năm 2018 Sở Tư pháp công bố kết quả xét tuyển công chức như sau:

1. Kết quả xét tuyển công chức năm 2018 (có danh sách kèm theo)

2. Trong thời hạn 15 ngày, từ ngày 06/01 đến hết ngày 20/01/2019 (kể từ ngày Hội đồng xét tuyển công chức công bố kết quả xét tuyển nêu trên) người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Hội đồng xét tuyển. Hội đồng xét tuyển không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của Sở) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.


[ ]

Tin liên quan
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 11, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Tư pháp năm 2018
Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018
Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng