Thông báo  

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất, khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Các lô đất gồm 21 thửa đất, thuộc các Lô A và Lô K .Tương ứng là các thửa đất sô A1 đến A14 và K1 đến K7 với tổng diện tích: 2361,3 m2 (có danh sách chi tiết kèm theo). Tổng giá khởi điểm: 4.158.721.000 đồng


THÔNG BÁO  

Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé Địa chỉ: xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

  - Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Các lô đất gồm 21 thửa đất, thuộc các Lô A và Lô K .Tương ứng là các thửa đất sô A1 đến A14 và K1 đến K7 với tổng diện tích: 2361,3 m(có danh sách chi tiết kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm: 4.158.721.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm năm mươi tám triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2018.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước.

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé (Địa chỉ: xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) từ 7 giờ 00 ngày 02/12/2018 đến 17 giờ ngày 20/12/2018.

Tiền đặt trước: Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của từng thửa đất. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số: 8906 201 001 679 của Tổ chức Phát triển huyện Mường Nhé mở tại Ngân hàng Agribank huyện Mường Nhé, từ 7 giờ ngày 19/12/2018 đến 17 giờ ngày 20/12/2018.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 02/12/2018 đến ngày 20/12/2018 tại thực địa khu đất đấu giá nêu trên.

6. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Tổ chức Phát triển huyện Mường Nhé. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm hội nghị huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Số vòng trả giá 01 (một) vòng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Tổ chức Phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048- 0215.3740.768./.


[ ]

Tin liên quan
Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Tư pháp năm 2018
Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018
Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên