Thông báo  

Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất) do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo ký hợp đồng


THÔNG BÁO  

Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

 

 
 

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất) do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo ký hợp đồng, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá đấu giá.

 - Tài sản đấu giá là QSD đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất thuộc khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Diện tích đấu giá là: 722,2 m2.

Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/m2 x 722,2 m2 = 5.777.600.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bẩy trăm bẩy mươi bẩy triệu, sáu trăm nghìn đồng), như sau:

Thửa đất

Diện tích (m²)

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Thửa số 1

158,8

1.270.400.000

150.000.000

30.000.000

500.000

Thửa số 2

110,6

884.800.000

130.000.000

30.000.000

500.000

Thửa số 3

106,1

848.800.000

130.000.000

30.000.000

500.000

Thửa số 4

101,9

815.200.000

130.000.000

30.000.000

500.000

Thửa số 5

119,6

956.800.000

130.000.000

30.000.000

500.000

Thửa số 6

125,2

1.001.600.000

150.000.000

30.000.000

500.000

- Tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số: 8905201002670 của Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo (Vào ngày 09/11/2018 và ngày 12/11/2018).

 2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 23/10/2018 đến 16 giờ ngày 12/11/2018 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo, UBND thị trấn Tuần Giáo, tại thực địa các Lô (thửa) đất đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 23/10/2018 đến 16 giờ ngày 12/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo (Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/10/2018 đến 16 giờ ngày 12/11/2018 tại thực địa các thửa đất đấu giá thuộc khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

 a)  Thời gian địa, điểm nộp tiền đặt trước và biên lai thu tiền của ngân hàng vào ngày 09/11/2018 và ngày 12/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.  

b) Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá số 125/QC-TTDVĐGTS ngày 22 tháng 10 năm 2018).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Nhà khách UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Khối Tân Giang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ. Mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo. Điện thoại: 0215.3832.048 hoặc 0215.3860.818.


[ ]

Tin liên quan
Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018
Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư