Hoạt động của Sở  

Hội nghị tập huấn pháp luật năm 2018 tại Sở Giao thông vận tải

"Để Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn ngành giao thông vận tải tỉnh Điện Biên”. Đó là lời phát biểu của ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên tại Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 được tổ chức vào sáng ngày 24/10/2018.


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT NĂM 2018

"Để Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn ngành giao thông vận tải tỉnh Điện Biên”. Đó là lời phát biểu của ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên tại Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 được tổ chức vào sáng ngày 24/10/2018.

 

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 2796/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018; Công văn số 10922/BGTVT-PC ngày 27/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; Nhằm triển khai thực hiện sâu, rộng, có hiệu quả  các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động  trong ngành Giao thông vận tải tỉnh theo Kế hoạch số 1950/KH-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên về việc tổ chức thực hiện và phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2018. Để toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ngành giao thông vận tải tỉnh Điện Biên nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ngày 24/10/2018, Sở giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 với sự có mặt đông đủ của hơn 90 học viên là công chức, viên chức đang công tác tại 5 phòng ban và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ông Trần Thanh Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được đồng chí Trần Thanh Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp cận thông tin. Trong khuôn khổ làm việc, Hội nghị cũng dành một khoảng thời gian để thảo luận, giải đáp những câu hỏi thắc mắc của các cán bộ viên chức tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua hoạt động tuyên truyền này, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Ngành có dịp học tập, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao ý thức pháp luật, hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu giải quyết tố cáo và bảo đảm các quyền được tiếp cận thông tin cho mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn./.

                                                                                                      Hòa Nguyễn


[ ]

Tin liên quan
Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018
Lễ Mở thầu gói thầu xây lắp và thiết bị công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lý lịch tư pháp và các phòng làm việc Sở Tư Pháp
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ trưởng thành và chương trình tổng kết công tác đoàn năm 2017
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ trưởng thành và chương trình tổng kết công tác đoàn năm 2017
Thành lập Đảng Bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Hội nghị Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Hội đàm thường niên giữa Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly
Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trưởng năm 2017 tại tỉnh Điện Biên
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Đoàn kiểm tra số 2 - Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình