Thông báo  

Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban kiểm tra sát hạch ngày 13/10/2018, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 Sở Tư pháp công bố kết quả xét tuyển viên chức


- Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 (có danh sách kèm theo)
- Thời gian nhận đơn khiếu nại: trong thời hạn 10 ngày làm việc, từ ngày 18/10 đến hết ngày 31/10/2018 trong giờ hành chính, tại Văn phòng Sở Tư pháp.
- Hội đồng xét tuyển không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn (theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức)
 
Xin trân trọng thông báo.

[ ]

Tin liên quan
Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa