Thông báo  

Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)

Thông báo bán đấu giá tài sản Đấu giá cổ phần (Bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu Tư xây dựng & Quản lý đường bộ II Điện Biên


THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có cổ phần đấu giá: Sở Tài Chính tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

3. Cổ phần đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cổ phần.

- Đấu giá cổ phần (Bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu Tư xây dựng & Quản lý đường bộ II Điện Biên); Số lượng Cổ phần chào bán là 438.705 cổ phần (không bao gồm giá trị đất thuê trả tiền hàng năm)

 - Giá khởi điểm của 01cổ phần đấu giá là: 12.900 đồng. Tổng giá trị chào bán là: 5.659.294.500 đồng (Năm tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu hai trăm chín tư nghìn năm trăm đồng) không bao gồm giá trị đất thuê trả tiền hàng năm.

- Bước giá được làm tròn đến (trăm đồng) tối thiểu 100 đồng /01 cổ phần - tối đa không hạn chế.

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần, tối đa 438.705 cổ phần.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Căn cứ vào số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 10% giá trị  tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên cụ thể:

+ Tài khoản số: 36010000375094

+ Mở tại: Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Điện Biên.

+ Tên chủ tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

+Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2018.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, bán hồ sơ đấu giá và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ 7 giờ ngày 15/10/2018 đến 17 giờ ngày 13/11/2018 (trong giờ ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật có đủ năng lực hành vi dân sự. Trừ những người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cụ thể theo Quy chế đấu giá số 119/QC-TTDVĐG ngày 14/10/2018 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Điện Biên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá cổ phần:

 Thời gian tổ chức đấu giá cổ phần: vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 15/11/2018 tại: Công ty cổ phần Đầu Tư xây dựng & Quản lý đường bộ II Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cổ phần xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá  mua cổ phần.

Điện thoại: 0215.3.832.048/ 0215.3.825.929/ 0215.3.810.774.

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng