Thông báo  

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018


 

    SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1.Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn tuyển dụng

Số TT

Đơn vị

Vị trí việc làm

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành- năng lực

Chức danh nghề nghiệp (mã số) dự tuyển

1

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý tại  Chi nhánh TGPL các huyện trên  địa bàn tỉnh

02

Từ Đại học chính quy trở lên

Luật

Viên chức

hạng III

2. Điều kiện tuyển dụng

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có văn bằng đào tạo phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

  - Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

  - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Bản sao Giấy khai sinh;

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt;

  - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

  - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

  - Hai phong bì có 02 ảnh 3 x 4, có ghi rõ địa chỉ người nhận.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian: 20 ngày kể từ ngày 20/8/2018 (nhận hồ sơ theo giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

- Điện thoại liên hệ: 0215.3833.368 (gặp đ/c Hường – Phó Chánh PT Văn phòng Sở)

5. Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển

6. Lệ phí xét tuyển : Theo quy định Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

7. Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

                                                                              Giám đốc - Phạm Đình Quế

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên