Thông báo  

Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé

Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Lô D gồm các thửa từ D1 đến D18 Tương ứng là các thửa đất số 71 đến số 88 thuộc bản đồ số 204 xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé


 

THÔNG BÁO  

Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Lô D gồm các thửa từ D1 đến D18 Tương ứng là các thửa đất số 71 đến số 88 thuộc bản đồ số 204 xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Mường Nhé cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá đấu giá.

 - Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở đối với 18 thửa đất tại Lô D tương ứng là các thửa đất số 71 đến số 88 thuộc bản đồ số 204 xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Diện tích khu đất đấu giá: 1.944 m2, diện tích mỗi thửa đất là 108 m2

Tổng giá khởi điểm: 2.916.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm mười sáu triệu  đồng chẵn). (Có danh sách các thửa đất niêm yết tại trụ sở và tại thực địa lô đất đấu giá kèm theo)

- Tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Điện Biên.

- Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

(Từ 7 giờ ngày 31/07/2018 đến trước 17 giờ ngày 02/08/2018)

 2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 17/07/2018 đến 17 giờ ngày 02/8/2018 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên, Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé, UBND huyện Mường Nhé, UBND xã Mường Nhé và tại thực địa các Lô (thửa) đất đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ 7 giờ 30 ngày 25/07/2018 đến 17 giờ ngày 27/07/2018 (trong giờ hành chính) Tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé (địa chỉ: Trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (vào các ngày làm việc trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Ngày 30/07 và 31/07/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

 a)  Thời gian địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và biên lai thu tiền đặt trước của ngân hàng từ 7 giờ 30 ngày 31/07/2018 đến 17 giờ ngày 02/08/2018 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé.  

b) Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá số 71/ QC/TTDVĐGTS ngày 16/07/2018)

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 06 tháng 8 năm 2018 tại trung tâm hội nghị huyện Mường Nhé.

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản. Điện thoại: 02153.740.768 / 02153.832.048.

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT  ĐẤU GIÁ  
TẠI XÃ MƯỜNG NHÉ HUYỆN MƯỜNG NHÉ  
(Kèm theo thông báo Số: 72/TB -TTDVĐGTS ngày 17/07/2018 của Trung tâm DVĐG tài sản)  
                     
STT Thửa đất số Vị trí Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước  làm tròn (đồng) Mức thu tiền bán hồ sơ (đồng) Bước giá tại vòng 1 tối thiểu/thửa  Bước giá tại vòng 1 tối đa/thửa   
1 71 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
2 72 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
3 73 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
4 74 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
5 75 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
6 76 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
7 77 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
8 78 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
9 79 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
10 80 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
11 81 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
12 82 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
13 83 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
14 84 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
15 85 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
16 86 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
17 87 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
18 88 Bám trục đường 13m 108     1,500,000        162,000,000      32,400,000 100,000      20,000,000      50,000,000  
19   Tổng cộng 1944.0   27,000,000     2,916,000,000    583,200,000    1,800,000    360,000,000    900,000,000  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 9