Thông báo  

Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng

Bán đáu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính cơ sở số 03, diện tích 50.000,0m2 theo GCNQSDĐ AQ 046840, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H00834, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên địa chỉ Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Tài sản trên đất là cây trồng.


THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 14)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chuyển giao.          

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính cơ sở số 03, diện tích 50.000,0m2 theo GCNQSDĐ AQ 046840, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H00834, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên địa chỉ Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Tài sản trên đất là cây trồng.

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Xã thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng; Địa chỉ: Thị trấn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Từ ngày 23/5/2018 đến 17 giờ ngày 5/6/2018 (vào các ngày làm việc trong giờ hành chính).

 ĐT: 02153.832.048/ 02153.856.379

3. Xem tài sản: Từ ngày 23/5/2018 đến 17 giờ ngày 5/6/2018 tại nơi có tài sản (Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng).Vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính.

4. Giá khởi điểm: 357.142.985 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy triệu một trăm bốn hai ngàn chín trăm tám năm đồng).                                                            

5. Tiền mua hồ sơ:  4.000.000 đồng/01 hồ sơ

6. Tiền đặt trước cho tài sản đấu giá: Làm tròn 73.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu đồng chẵn)

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ trả giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên từ ngày 04/6/2018 đến 17h ngày 05/6/2018.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức bắt đấu vào hồi 14 giờ ngày 07/6/2018 tại hội trường nhà văn hóa UBND thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

9. Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa chỉ thông báo trên, nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.


[ ]

Tin liên quan
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 9
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 157a/TB-TTĐGTS