Hoạt động của Sở  

Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018

Ngày 10/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018 với gần 200 đại biểu tham dự.


HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2018

 

Ngày 10/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018 với gần 200 đại biểu tham dự.

Đ/c Lò Văn Tiến - PCT UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh

phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc ban hành Chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 2908/KH-UBND ngày 05/10/2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 3348/KH-UBND ngày 14/11/2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 05/3/2018 về triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của các Bộ luật, Luật đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các Sở, ban, ngành tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và luật sư, cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh cùng gần 200 đại biểu tham dự.

 

Đ/c Trần Việt Hưng – Phó cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp giới thiệu chuyên đề Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên là lãnh đạo Cục Bồi thường Nhà nước, Vụ pháp luật Hình sự - hành chính thuộc Bộ Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là những nội dung mới, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền địa phương các cấp. Qua Hội nghị đã góp phần tăng cường nhận thức và hành động giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế ngành nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong quá trình thực thi công vụ, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị./.

                                                                                                       PBGDPL


[ ]

Tin liên quan
Lễ Mở thầu gói thầu xây lắp và thiết bị công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lý lịch tư pháp và các phòng làm việc Sở Tư Pháp
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ trưởng thành và chương trình tổng kết công tác đoàn năm 2017
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ trưởng thành và chương trình tổng kết công tác đoàn năm 2017
Thành lập Đảng Bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Hội nghị Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Hội đàm thường niên giữa Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly
Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trưởng năm 2017 tại tỉnh Điện Biên
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Đoàn kiểm tra số 2 - Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
ĐIỆN BIÊN: Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC, Tổng cục THADS làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên