Thông báo  

Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất) do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ ký hợp đồng, cụ thể như sau:


 

THÔNG BÁO  

Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang,

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)

 

 
 

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất) do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ ký hợp đồng, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

                - Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Diện tích khu đất đấu giá: 2.368,5 m².

- Tổng giá khởi điểm: 1.447.434.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi tư  nghìn đồng). (Có danh sách các thửa đất được niêm yết tại trụ sở và tại thực địa các lô đất kèm theo)

- Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của từng thửa đất được nộp vào tài khoản số: 100.000.705.605.380 của Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ mở tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Nậm Pồ; Hoặc vào tài khoản số: 3601.000.375.094 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Điện Biên. (Từ 08 giờ ngày 23/04/2018 đến trước 16 giờ ngày 24/04/2018).

Tiền mua Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 thửa đất.

 2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 03/4/2018 đến 16 giờ ngày 24/04/2018 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên, Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ, UBND xã Chà Cang, tại thực địa các Lô (thửa) đất đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ 08 giờ ngày 03/04/2018 đến 16 giờ ngày 24/04/2018 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ; Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/04/2018 đến 16 giờ ngày 24/04/2018 tại thực địa các lô (thửa) đất đấu giá thuộc trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ.

5. Thời gian, địa điểm, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

 a) Thời gian địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và biên lai thu tiền đặt trước của ngân hàng từ 08 giờ ngày 03/04/2018 đến 17 giờ ngày 24/04/2018 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên.  

b) Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá số 31/ QC/TTDVBĐGTS ngày 31/03/2018)

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Nhà văn hóa xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Đấu giá nhiều vòng  tối đa 05 vòng trả giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 hoặc 0215 3745 866


[ ]

Tin liên quan
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 9
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 157a/TB-TTĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 156/TB-TTDVĐGTS