Thông báo  

Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên


THÔNG BÁO  

Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

 
 

 

 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất) do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông ký hợp đồng, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá đấu giá.

 - Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tại 25 lô đất thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 31, tổ dân cư số 06, thi trấn Điện biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Diện tích khu đất đấu giá: 2.408.9 m2.

Tổng giá khởi điểm: 13.414.981.200 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ bốn trăm mười bốn triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm đồng chẵn). (Có danh sách các thửa đất niêm yết tại trụ sở và tại thực địa các lô đất kèm theo)

- Tiền đặt trước:  Nộp vào tài khoản số: 8910201001658 tại Ngân hàng NN&PTNN huyện Điện Biên Đông của Tổ chức Phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông (Từ 08 giờ ngày 18/04/2018 đến trước 17 giờ ngày 19/04/2018)

 2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 30/03/2018 đến 17 giờ ngày 19/04/2018 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên, Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông, UBND thị trấn Điện Biên Đông, tại thực địa các Lô (thửa) đất đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ 08 giờ ngày 30/03/2018 đến 17 giờ ngày 19/04/2018 (trong giờ hành chính) Tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông (địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (vào các ngày làm việc trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 30/03/2018 đến 17 giờ ngày 19/04/2018 tại thực địa các thửa đất đấu giá thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông.

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

 a)  Thời gian địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và biên lai thu tiền đặt trước của ngân hàng từ 08 giờ ngày 18/04/2018 đến 17 giờ ngày 19/04/2018 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông.  

b) Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá số…/ QC/TTDVBĐGTS ngày 29/03/2018)

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018 tại Trung tâm hội nghị văn hóa huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản. Điện thoại: 0215.3891.939/ 02153.832.048


[ ]

Tin liên quan
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 9
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 157a/TB-TTĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 156/TB-TTDVĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (tháng 10/2017)