Thông báo  

Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên


DANH SÁCH

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN

HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Cập nhật đến 31/3/2018)

 

 I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Stt

Tên tổ chức

Địa chỉ trụ sở

Người đại diện theo pháp luật

Số điện thoại liên hệ

1

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Mai Văn Trọng

0944957157

2

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên

Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thị Dung

0916590928

 

II. ĐẤU GIÁ VIÊN HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CCHN đấu giá, ngày cấp

Nơi làm việc

Sđt liên hệ

1

Mai Văn Trọng

09/01/1976

Nam

559/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 26/3/2012

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

0944957157

2

Nguyễn Thị Ngư

07/01/1969

Nữ

792/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 30/9/2013

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

0912600062

3

Nguyễn Thị Dung

19/12/1959

Nữ

Số 100/TP/ĐG-CCHN, Cấp ngày 29/05/2017

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Điện Biên

0916590928

4

Nguyễn Văn Khánh

03/04/1984

Nam

Số 1008/TP/ĐG-CCHN, Cấp ngày 27/10/2014

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Điện Biên

0914833953

5

Hoàng Thị Thu Quỳnh

10/02/1979

Nữ

Số 2047/TP/ĐG-CCHN, Cấp ngày 25/09/2017

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Điện Biên

01279291979

 

 

 

 

 

 

 

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 9
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 157a/TB-TTĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 156/TB-TTDVĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (tháng 10/2017)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)