Hoạt động của Sở  

Lễ Mở thầu gói thầu xây lắp và thiết bị công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lý lịch tư pháp và các phòng làm việc Sở Tư Pháp


Thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lý lịch tư pháp và các phòng làm việc Sở Tư Pháp; Quyết định s 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên v việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lý lịch tư pháp và các phòng làm việc Sở Tư Pháp, ngày 01/02/2018 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Mở thầu gói thầu xây lắp và thiết bị công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lý lịch tư pháp và các phòng làm việc Sở Tư Pháp.

Tham d l m thầu có đ/c Phạm Đình Quế, Giám đốc S Tư pháp - Đại diện bên mời thầu. Đại diện các nhà thầu gồm có: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Việt; Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Cường; Công ty TNHH Nam Trường tỉnh Điện Biên. Kết quả mở thầu Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Việt đã trúng thầu với giá bỏ thầu là 3.989.516.000 VNĐ và thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng./.

PBGDPL


[ ]

Tin liên quan
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ trưởng thành và chương trình tổng kết công tác đoàn năm 2017
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ trưởng thành và chương trình tổng kết công tác đoàn năm 2017
Thành lập Đảng Bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Hội nghị Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Hội đàm thường niên giữa Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly
Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trưởng năm 2017 tại tỉnh Điện Biên
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Đoàn kiểm tra số 2 - Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
ĐIỆN BIÊN: Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC, Tổng cục THADS làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)