Hoạt động của Sở  

Hội nghị Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Ngày 04/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 cho gần 300 đại biểu là đại diện Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu trong công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên:

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1587/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1786/KH-UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngày 04/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 cho gần 300 đại biểu là đại diện Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu trong công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 10 phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND cấp xã (phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của 130 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đ/c Trần Thanh Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp giới thiệu nội dung cơ bản của Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn quy định về điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; việc thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện; một số nội dung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp; việc thực hiện xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật gắn liền với việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, trao đổi, thảo luận và giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai đánh giá, xây dựng dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Qua hội nghị này đã giúp cho các học viên nắm bắt và cập nhật thêm kiến thức về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã trong tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo đạt kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Phòng PBGDPL - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

 

Toàn cảnh hội nghị 


[ ]

Tin liên quan
Hội đàm thường niên giữa Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly
Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trưởng năm 2017 tại tỉnh Điện Biên
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Đoàn kiểm tra số 2 - Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
ĐIỆN BIÊN: Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC, Tổng cục THADS làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức họp giao ban công tác tháng 8/2017 và Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2017)
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đợt 1 năm 2017 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ CỦA CHI ĐOÀN TNCS SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN