Trợ giúp pháp lý  

Hội nghị tổng kết công tác Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên năm 2017

Ngày 13/12/2017, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên (Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 và bàn về phương hướng hoạt động năm 2018.


Hội nghị tổng kết công tác Phối hợp liên ngành

 về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên năm 2017

Ngày 13/12/2017, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên (Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 và bàn về phương hướng hoạt động năm 2018.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu thành viên của Hội đồng là Lãnh đạo các cơ quan, ngành thành viên trong Hội đồng và các thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 23, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 4, đại diện lãnh đạo Đoàn luật sư tỉnh Điện Biên và các Trợ giúp viên pháp lý, viên chức của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên. Đồng chí Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Hội đồng – chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên và Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc của Hội đồng, thông qua Báo cáo kết quả công tác PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PHLN năm 2018, giới thiệu Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018), đồng thời quán triệt Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật TGPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Kế hoạch triển khai thực hiện Luật TGPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên của UBND tỉnh.

 

Ảnh: Hội nghị tổng kết PHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên

Trong năm vừa qua, nhiều kế hoạch đã được triển khai và đạt được những kết quả nhất định, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan ngày càng được củng cố, các vụ việc tham gia tố tụng tăng cao cả về “chất và lượng”. Cụ thể, trong năm 2017, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên đã tiến hành lắp mới 12 Bảng thông tin về TGPL, 3 hộp tin về TGPL và cấp hơn 500 tờ gấp pháp luật, gần 1000 đơn yêu cầu TGPL cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh. Với những nỗ lực của Trung tâm TGPL, đến kì báo cáo (từ 01/10/2016 – 30/9/2017) số lượng vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng là 282 vụ việc, tăng 92 vụ so với cùng kì năm trước.

Các đại biểu tham gia Hội nghị đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong hoạt động phối hợp liên ngành năm 2017 và thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp khắc phục. Qua đó, đồng chí Phạm Đình Quế trao đổi, thống nhất với các đại biểu và đưa ra kết luận, một số hoạt động trọng tâm của Hội đồng PHLN trong năm 2018, cụ thể:

Một là, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018), việc thiết lập cơ sở dữ liệu, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý trên toàn tỉnh cũng cần được trú trọng hơn;

Hai là, công tác kiểm tra của Hội đồng năm 2018 sẽ thực hiện hai lần trong năm với ít nhất 04 huyện trên địa bàn tỉnh, đồng thời Hội đồng PHLN sẽ tiến hành họp ít nhất hai lần trong năm 2018;

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng;

Bốn là, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành để giải quyết một số khó khăn đang mắc phải, nhất là sau khi có Thông tư liên tịch thay thế TTLT số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC;

Năm là, tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng mà các đại biểu đã trao đổi và thống nhất;

Sáu là, công tác thi đua khen thưởng đối với các thành viên của Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng cũng cần được trú trọng./.

 

Lê Hùng

Trung tâm TGPL nhà nước


[ ]

Tin liên quan
TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ VÀ NHỮNG ĐIỀU CÒN TRĂN TRỞ
Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên: Bước khởi sắc trong sáu tháng đầu năm 2017
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐIỆN BIÊN - 18 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn vùng biên giới của Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 5 - huyện Mường Nhé
Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2016
Kết quả kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại 2 xã của huyện Tuần Giáo