Thông báo  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 142/TB-TTĐG

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất thuộc khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, diện tích khu đất đấu giá: 311,7 m2.


 

SỞ TƯ  PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 
 
 

 


Số: 142/TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

Điện Biên, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

           

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: Bản Ten A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại:  02153.953.626

2. Đơn vị có tài sản: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.

- Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại: 02153.860.818

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất thuộc khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, diện tích khu đất đấu giá: 311,7 m2.

 4. Thời gian niêm yết: Từ ngày 11/9/2017 đến 16 giờ ngày 03/10/2017 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên, Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo, UBND thị trấn Tuần Giáo, tại thực địa các Lô (thửa) đất đấu giá.

5. Xem tài sản: Từ ngày 15/9/2017 đến 16 giờ ngày 03/10/2017 tại thực địa các thửa đất đấu giá thuộc khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Từ 08 giờ ngày 25/9/2017 đến 16 giờ ngày 29/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.

7. Giá khởi điểm:

Tổng giá khởi điểm: 2.805.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm linh năm triệu ba trăm nghìn đồng). Cụ thể như sau:

+ Thửa số 1 có diện tích  98,2 m² x 9.000.000 đồng/1m² = 883.800.000 đồng.

+ Thửa số 2 có diện tích  99,7 m² x 9.000.000 đồng/1m² = 897.300.000 đồng.

+ Thửa số 3 có diện tích  113,8 m² x 9.000.000 đồng/1m² = 1.024.200.000 đồng.

8. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

9. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: (Nộp hồ sơ và biên lai thu tiền đặt trước của ngân hàng) từ 08 giờ ngày 02/10/2017 đến 16 giờ ngày 03/10/2017 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.  

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức bắt đấu từ 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Nhà khách UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Khối Tân Giang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

12. Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngư


[ ]

Tin liên quan
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 6)
Thông báo bán đấu giá tài sản số: 131/TB-TTĐG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 5)
Thông báo bán đấu giá gỗ
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện lỵ Pú Tửu xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Tư pháp
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng hai thửa đất và tài sản trên đất tại số nhà 115B, tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Thông báo bán đấu giá trụ sở công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên