Hoạt động của Sở  

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Sáng 07/9/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội thảo tham gia lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Dự hội thảo có các đ/c là đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Sở và công chức một số phòng thuộc Sở Tư pháp và các phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội thảo.


Tại Hội thảo, Đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp đã nêu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 4 tháng 6 năm 2016, đây là đạo luật rất quan trọng tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Dự thảo Nghị định được xây dựng trên tinh thần bám sát nội dung các điều, khoản mà Luật Tiếp cận thông tin giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành, đồng thời quy định một số biện pháp cần thiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ để bảo đảm thi hành Luật có hiệu quả. Do đó, việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin là rất cần thiết và ý nghĩa, đây sẽ là một trong những kênh tham khảo quan trọng để Bộ Tư pháp nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tích cực tham gia trao đổi, góp ý đối với dự thảo Nghị định với 16 lượt đại biểu phát biểu tham gia ý kiến. Về cơ bản các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo Nghị định, đồng thời đề xuất một số ý kiến xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị định như: cần quy định cụ thể về các biện pháp, hình thức tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin do Dự thảo mới chỉ quy định một số hình thức chưa mang tính đặc thù cao, nhiều hình thức chưa phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời chưa quy định rõ cơ chế, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; nhiều ý kiến tham gia đề xuất chỉnh sửa các nội dung cụ thể của dự thảo Nghị định; đề xuất quy định về miễn phí cung cấp thông tin cho một số đối tượng ... Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Sở Tư pháp đã ghi nhận và tổng hợp để báo cáo Bộ Tư pháp./.

Phòng PBGDPL - Sở Tư pháp


[ ]

Tin liên quan
Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức họp giao ban công tác tháng 8/2017 và Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2017)
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đợt 1 năm 2017 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ CỦA CHI ĐOÀN TNCS SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH ĐIỆN BIÊN: Tổ chức phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Công tác kiểm trarà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016