Trợ giúp pháp lý  

Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017

Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017


Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh Điện Biên đã ký ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng năm 2017 tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông. Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp làm trưởng đoàn. Thời gian đoàn tiến hành kiểm tra dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2017.

Qua đợt kiểm tra, Hội đồng phối hợp liên ngành sẽ có những đánh giá cụ thể, sát thực về công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và Trung tâm trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đó, Hội đồng phối hợp sẽ đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Điện Biên.

                                                                      Lê An

Trung tâm TGPL nhà nước


[ ]

Tin liên quan
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên: Bước khởi sắc trong sáu tháng đầu năm 2017
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ ĐIỆN BIÊN - 18 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn vùng biên giới của Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 5 - huyện Mường Nhé
Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2016
Kết quả kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại 2 xã của huyện Tuần Giáo