Trợ giúp pháp lý  

Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2016

Ngày 11/11/2016, Tại hội trường Khách sạn Hà Nội - Điện Biên Phủ, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng Hành chính năm 2015; Giới thiệu những quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý cho Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, công chức các Phòng Tư pháp cấp huyện và viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý. Ông Đỗ Xuân Toán - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.


Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2016

Ngày 11/11/2016, Tại hội trường Khách sạn Hà Nội - Điện Biên Phủ, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng Hành chính năm 2015; Giới thiệu những quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý cho Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, công chức các Phòng Tư pháp cấp huyện và viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý. Ông Đỗ Xuân Toán - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, trên 50 đại biểu đã được nghe ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Trong đó tập trung vào những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của đương sự….quyền và nghĩa vụ của luật sư như: quyền tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự; quyền thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; quyền nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; quyền tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa; thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác và những điểm mới của Bộ luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát các cấp.

Về Bộ luật Tố tụng Hành chính năm 2015, ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản về những quy định mới về thuật ngữ, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; về đối thoại, về giám đốc việc xét xử; về xem xét, xử lý văn bản QPPL, văn bản hành chính, hành vi hành chính có liên quan trong vụ án hành chính; về những khiếu kiện thuộc thẩm quyên giải quyết của của TAND; về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án, Thẩm phán, Kiểm sát viên;…

 Tại Hội nghị, các đại biệu cũng được ông Đỗ Xuân Toán - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước giới thiệu một số quy định của pháp luật về Trợ giúp pháp lý như: Người trợ giúp pháp lý; Cộng tác viên TGPL; các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật TGPL; các lĩnh vực trợ giúp pháp lý; đối tượng được trợ giúp pháp lý…Bên cạnh đó, Ban tổ chức Hội nghị đã tổ chức cho các đại biểu tham dự Hội nghị cùng các Báo cáo viên trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Hội nghị được tổ chức sẽ góp phần giúp các Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, công chức các Phòng Tư pháp cấp huyện và viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện đúng, có hiệu quả các chế định trong Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng Hành chính năm 2015; Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan trong hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhân mình để từ đó tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức trên địa bàn. Từ đó góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Văn Minh

 

 Thanh tra Sở Tư pháp


[ ]

Tin liên quan
Kết quả kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại 2 xã của huyện Tuần Giáo