Hoạt động của Sở  

Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

Thực hiện Công văn số 3065/UBND-NC ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; Kế hoạch số 988/KH-STP ngày 17/10/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về Tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng ngày 09/11/2016, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức buổi Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.


Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

Thực hiện Công văn số 3065/UBND-NC ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; Kế hoạch số 988/KH-STP ngày 17/10/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về Tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng ngày 09/11/2016, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức buổi Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016.

Tham dự và chủ trì buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp; đồng chí Trần Thanh Hưng – Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên đều tham dự buổi Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thanh Hưng – Phó Giám đốc Sở quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chủ đề của Ngày pháp luật năm 2016; thông tin sơ lược về tình hình 04 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời các đại biểu đã tích cực tham gia trao đổi, thảo luận về một số quy định pháp luật liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của ngành như: Dịch vụ bán đấu giá tài sản; Trợ giúp pháp lý; Kiểm soát thủ tục hành chính; Hộ tịch, Lý lịch Tư pháp; Phổ biến, giáo dục pháp luật…và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như áp dụng pháp luật vào thực thi công vụ.

Kết thúc buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Phượng đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, là niềm động viên đối với những người đang làm công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, thực thi pháp luật; thực hiện chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016 là “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp phải tích cực tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết pháp luật, nắm vững quy định pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn để từ đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

PBGDPL

 


[ ]

Tin liên quan
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Giới thiệu các văn bản mới (Thông tư số 02/2016/TT-BNV)
Giới thiệu các văn bản mới (Chỉ thị số 51-CT/TW)
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015
Tổ chức Lế tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật về giám định tư pháp
Kết quả cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" trên địa bàn tỉnh