Hoạt động của Sở  

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 633/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Đoàn về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt TTHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 13/6/2016 đến 24/6/2016


Điện Biên:Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 633/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Đoàn về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt TTHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 13/6/2016 đến 24/6/2016 Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làmTrưởng đoàn, đồng chí Hoàng Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra Đợt 1 tại các Sở: Thông tin và truyền thông; Khoa học và công nghệ; Xây dựng; Giáo dục và đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phó giám đốc các Sở, Phòng pháp chế, các phòng chuyên môn có TTHC của các đơn vị được kiểm tra.

Sau khi công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra, nghe đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan. Đoàn đã kiểm tra trực tiếp các tài liệu hồ sơ có liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, công bố, công khai, niêm yết, giải quyết thủ tục hành chính, các hồ sơ giải quyết TTHC của các đơn vị từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm Đoàn đến kiểm tra. Kết quả từ ngày 01/01/2016 đến nay, Các Sở đã tiếp nhận, giải quyết 1.098 hồ sơ, trong đó đang giải quyết 49 hồ sơ, trả trước hạn 24 hồ sơ, đúng hạn 887 hồ sơ, quá hạn138 hồ sơ. Việc giải quyết TTHC đã có những chuyển biến tích cực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết TTHC tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu của công dân và tổ chức khi đến giải quyết TTHC tại các đơn vị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Phượng  đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức các phòng chuyên môn và đội ngũ công chức, viên chức tại bộ phận một cửa ở các Sở. Nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những kiến nghị của Đoàn kiểm tra, đồng thời đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị được kiểm tra tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Dự kiến Đợt II, từ ngày 03/10/2016 đến 17/10/2016, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại các huyện: Tủa Chùa; Mường Nhé; Nậm Pồ và 06 đơn vị cấp xã tại mỗi huyện./.

   Hoàng Minh – Thanh tra Sở Tư pháp


[ ]

Tin liên quan
Tập huấn Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã
Sở tư pháp Điện Biên, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Giới thiệu các văn bản mới (Thông tư số 02/2016/TT-BNV)
Giới thiệu các văn bản mới (Chỉ thị số 51-CT/TW)
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015
Tổ chức Lế tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật về giám định tư pháp
Kết quả cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" trên địa bàn tỉnh
Tọa đàm Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ pháp luật phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh