Trợ giúp pháp lý  

Kết quả kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện kế hoạch của hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên năm 2015


Kết quả kiểm tra công  tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện kế hoạch của hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên năm 2015 về việc kiểm tra thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 04/7/2013 của Bộ tư pháp, Bội công an, Bộ tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát hướng dẫn áp dụng một số quy định về kế hoạch hoạt động liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cuối tháng 11/2015,  Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý của tỉnh Điện Biên gồm đại diện các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Điện Biên đã tổ chức kiểm tra trực tiếp các cơ quan tiến hành tố tụng tại các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng và trại tạm giam Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng báo cáo về việc triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, đồng thời, trao đổi, thảo luận, nghiên cứu hồ sơ trực tiếp có liên quan. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ quan tố tụng thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định của thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC; đã quán triệt nội dung Thông tư đến các cán bộ chiến sĩ, công chức thuộc đơn vị mình; phối hợp tốt với Trung tâm và chi nhánh TGPL lắp đặt Bảng tin, Hộp tin đúng theo quy định; tại các buồng tạm giam đã được cung cấp đầy đủ tờ gấp pháp luật TGPL; tiến hành giải thích quyền TGPL cho các đối tượng được TGPL theo quy định của luật TGPL; đối với các đối tượng, bị can, bị cáo có yêu cầu trợ giúp pháp lý đều được hướng dẫn cách viết đơn đề nghị TGPL; việc cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng đều được các đơn vị thực hiện kịp thời, đầy đủ khi trung tâm trợ giúp pháp lý cử trợ giúp viên, luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng, từ đó tạo thuận lợi cho người thực hiện TGPL thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, hoạt động phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng vẫn còn có một số tồn tại hạn chế như: các đối tượng, bị can, bị cáo phần lớn là người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, phần lớn không biết chữ, không sử dụng được tiếng Việt, chưa hiểu về hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết vụ án, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng số lượng án tuy nhiều nhưng số người yêu cầu trợ giúp pháp lý rất ít.

Có thể nói, công tác kiểm tra theo định kỳ hàng năm của hội đồng phối hợp liên ngành đã kịp thời đánh giá hoạt động, kịp thời phát hiện ra những hạn chế khó khăn trong công tác phối hợp để có những giải pháp khắc phục bảo đảm cho hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng hiệu quả chất lượng, từ đó khẳng định vai trò của  hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn.

                                                                            Mai Thị Thanh Liêm

Trung tâm TGPL tỉnh Điện Biên


[ ]

Tin liên quan
Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại 2 xã của huyện Tuần Giáo