Trợ giúp pháp lý  

Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại 2 xã của huyện Tuần Giáo

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên đã tổ chức đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 02 xã: Phình Sáng, Ta Ma thuộc huyện Tuần Giáo.


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, vừa qua Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên đã tổ chức đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 02 xã: Phình Sáng, Ta Ma thuộc huyện Tuần Giáo.

Tại đợt trợ giúp pháp lý lưu động, Đoàn công tác đã tiếp nhận yêu cầu và tư vấn tại chỗ 31 vụ việc với 389 người tham dự. Các vướng mắc của người dân cũng như nội dung trợ giúp pháp lý chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực pháp luật liên quan đến cuộc sống thường ngày của người dân như: đất đai; hôn nhân và gia đình; các chính sách ưu đãi xã hội và một số vấn đề liên quan đến việc cải chính, thay đổi hộ tịch… Quá trình làm việc, Đoàn công tác đã lồng ghép tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giải thích để người dân nắm bắt rõ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các tổ chức trợ giúp pháp lý khác, cách thức thực hiện các thủ tục để được hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí. Đến nay, qua tìm hiểu của các Đoàn công tác thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý, các buổi trợ giúp pháp lý lưu động đều nhận được sự quan tâm của đa phần người dân, nhất là người dân vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

                                                                                      Lê Mạnh Hùng


[ ]

Tin liên quan