Thông tin liên hệ  

Thông tin liên hệ


SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỐ NHÀ 19, TỔ 28, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐIỆN THOẠI: 02303.825.336;  FAX: 02303.825.336

WEBSITE: stp.dienbien.gov.vn


[ ]

Tin liên quan