Niêm yết  

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em

Các Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điên Biên có tiếp nhận các trường hợp trẻ bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau:[ ]

Tin liên quan
Thông báo việc thôi quốc tịch Việt Nam